KontaktOpole, ul. Wrocławska 64          |          info@ledopole.pl          |           mob. 664 135 261

Dane fakturowe:
„KV” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
00-120 Warszawa, ul. Złota 59/900
NIP 7542535801 REGON 531393451
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000165384
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.

Mają Państwo pytania? Zapraszamy. Już teraz jesteśmy gotowi na odpowiedź